logotype
deco

Вие сте тук: Начало Седмично меню

img1
img2
img3
Седмично менюСедмичното меню се поставя в понеделник на информационните табла за родители, във всички сгради на ОДЗ № 127 ”Слънце”. Менюто се изготвя от главния готвач, медицинските сестри и домакина на детското заведение. Одобрява се от директора.

Храненето на децата е съобразено с:
Наредба  № 6 от 10.08.2011г. За здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения / в сила от 15.09.2011г./ на Министерство на Здравеопазаването,

Наредба  № 9  от 16.09.2011г. За специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата /в сила от 20.10.2011г./  - на Министерство на Земеделието и храните.

Ежедневно храната за децата се приготвя е модерна кухня, отговаряща на съвременните изисквания на НАССР системата.
 

Седмично меню