logotype
deco

Вие сте тук: Начало

img1
img2
img3

НОВО  

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2016  - виж тук

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ДИРЕКТОР  - виж тук

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ  - виж тук

Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищно образование - виж тук

Закон за предучилищно и училищно образование - виж тук

Необходими медицински документи за новоприети деца и за след летния период - виж тук


Считано от 01.08.2016г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), ОДЗ № 127 "Слънце" продължава дейността си като ДГ № 127 "Слънце"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Сайтът на ДГ № 127 "Слънце" е в процес на обновяване.
Добре дошли

в информационния сайт на
 Д Г № 127 “Слънце”
 гр.София, район „Триадица”

           


За нас  

Детската гардина е открита през есента на 1975г. като Целодневна детска градина №127, в един от южните квартали на гр.София, на ул."Деде Агач" № 42. През месец май 2008г. беше открита новата сграда на същия адрес. А през май 2010г. се откри още една нова сграда, разполагаща с плувен басейн и кухня, на ул."Тулча" № 16, с което детската градина се разшири. След създаването и на яслена група, и в изпълнение на Решение № 409/22.07.2010г. на Столичен общински съвет, и Заповед № RД-09-1309/10.08.2010г. на Столична община ЦДГ № 127 “Златното пате” се преименува  в ОДЗ № 127 “Слънце”. Считано от 01.08.2016г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), ОДЗ № 127 "Слънце" продължава дейността си като ДГ № 127 "Слънце"
 
Oбединена и осъвременена, детската градина функционира с единадесет целодневни и една яслена групи. Пет от групите са, в самостоятелни филиали, в помещения на партерен етаж в жилищни блокове. В централната сграда на ул. "Тулча" № 16 са разположени четири групи, а на ул. ”Деде Агач" № 42 - три. Материалната база  отговаря на съвремените изисквания за обучение и възпитание на децата от предучилищна възраст. Интериорът на групите е съобразен с  възрастовите потребности на децата.
 
В детската градина работи екип от висококвалифицирани и професионално подготвени кадри, използващи разнообразни интерактивни методи за възпитание и обучение, съобразено с Държавните образователни стандарти и в унисон с европейски стандарти.
 
Целта, към която се стреми екипът на ДГ № 127 “Слънце” е да даде равен шанс за духовно развитие, качествено образование и възпитание на всяко дете.

Освен учителите, за децата се грижат и медицински сестри, компетентни и с богат практически опит. Помощник-възпитателите и детегледачките се отнасят с майчина грижовност и топлина към всяко дете.

 Денят на децата е изпълнен с  регламентирани и  нерегламентирани ситуации по Образователните направления, редувани с разнообразни игри и развлечения. По желание на родителите се предлагат и допълнителни педагогически услуги.

Децата от ДГ № 127 “Слънце” редовно участват в състезания, конкурси, изложби, традиционни празници и концерти. Носители са на множеството награди, дипломи, грамоти, статуетки и др. 
 

Седмично меню